Ved å følge disse annonsereglene sørger du for at annonsen kommer på nett så raskt som mulig og får trafikk til din hjemmeside.

1. Lag ryddige og korrekte annonser

Logo

Annonsen må ha en gyldig logo for bedriften den gjelder.

Lenker

Annonsen skal linke til din hjemmeside. 

Du er ansvarlig

Legg aldri ut annonser for andre, og be ikke andre legge ut annonser for deg.

Støtende innhold

Self Serve Ads tillater ikke annonser som kan oppfattes som støtende, for eksempel salg av pornografi og erotiske leketøy.

Finans

Alle finansaktører som direkte eller indirekte promoterer låne- eller kredittavtaler, altså alt av lån, noe som kan knyttes til lån, refinansiering, leasing, kredittkort, handlekontoer, osv. skal merke sine annonser med eksempel på faktisk kostnad.

Vi viser til regelverket i følgende link: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/veiledning-finansavtaleloven-%C2%A7-46-krav-opplysninger-markedsforing-lan-kreditt#chapter-3-3  

En veiledning til hva dette faktisk betyr kan du finne her: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/veiledning-finansavtaleloven-%C2%A7-46-krav-opplysninger-markedsforing-lan-kreditt#chapter-2-3

I tillegg til dette har Finans Norge laget en bransjenorm: https://www.finansnorge.no/contentassets/43027ea11f4a4741a68b5676046409f9/markedsforing-av-kredittkort-og-forbrukslan-06.02.17.pdf. Her er det også listet opp hva som ikke skal være med i utforming av annonse, blant annet forbud mot å fremheve hvor raskt eller enkelt kreditten er tilgjengelig. Dette ble senere utvidet til blant annet å innbefatte forbud mot å fremheve hvor raskt eller enkelt kreditten er tilgjengelig tydeligere enn renteeksemplet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-markedsforing-av-kreditt/id2548392/

Etter § 46 første ledd i Finansavtaleloven (link under) skal enhver form for markedsføring av kredittavtaler inneholde opplysning om:

a) kredittkostnadene, herunder effektiv rente med angivelse av kredittbeløp og kredittprofil
b) samlet kredittbeløp
c) kredittavtalens løpetidd)kontantprisen og størrelsen på en eventuell forskuddsbetaling, dersom det er tale om kreditt i form av henstand med betalingen for en spesifikk vare eller tjenesteytelse
e) totalbeløp og størrelsen på eventuelle avdragsbetalinger
f) en eventuell forpliktelse for kredittkunden til å inngå avtale om en aksessorisk tjenesteytelse, dersom kostnadene ved den aksessoriske avtalen ikke kan beregnes på forhånd.

https://forbrukerombudet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/veiledning-finansavtaleloven-%C2%A7-46-krav-opplysninger-markedsforing-lan-kreditt

2. Varer vi ikke tillater å annonsere for

  • Varer eller dyr som det ikke er lov å selge, markedsføre, eie eller bruke i Norge
  • Lotterier
  • Rabattkort, bonuskort, invitasjoner eller klubbmedlemskap
  • Generelle annonser for loppemarked eller garasjesalg
  • Nettverkssalg eller pyramidespill
  • Valuta
  • Annonser som kan oppfattes som støtende, for eksempel salg av pornografi og erotiske leketøy
  • Utstyr som ofte brukes i ulovlig virksomhet
  • Piratkopier – slik varehandel er med på å holde liv i kriminelle nettverk
  • Våpen, luftvåpen, replikautgaver av våpen, leketøysutgaver av våpen samt ammunisjon

3. Hvordan håndterer Self Serve Ads regelbrudd?

Self Serve Ads forbeholder seg retten til å forhåndskontrollere alle annonser, og stoppe dem som bryter annonsereglene eller det norske lovverket. Dette inkluderer også annonser som allerede er publisert. Self Serve Ads kan ekskludere annonsører som bryter annonsereglene gjentatte ganger. Dette gjelder også ved gjentatte klager på brudd på kjøpsloven, ved politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd. Vi gjør oppmerksom på at Self Serve Ads ikke refunderer penger for kjøp av oppsalgsprodukter på annonser som blir avvist grunnet regelbrudd.

 

Fant du svaret?